andershallgren.blogg.se

"Eftertankar" av Hundpsykolog Anders Hallgren

Kan hundar ha ADHD?

Publicerad 2018-04-16 13:55:00 i Allmänt,

Kan hundar ha ADHD?

Det blir allt vanligare att hundar får liknande sjukdomar som människor. Det har mest gällt kroppsliga sjukdomar fram tills nyligen, men nu börjar man även ställa diagnoser på avvikande beteenden hos hundar. Det hänger ihop med ett naturvetenskapligt och medicinskt synsätt på hundars beteende.

 Skolmedicin lär oss att vissa symtom hänger ihop med vissa sjukdomar, som exempelvis att smärta i leder kan orsakas av artros. Det behandlas med läkemedel. Inom psykiatrin har man överlag samma förhållningssätt, symtom – diagnos – psyko farmaka. Nu börjar man alltmer använda samma sätt att resonera när det gäller hundar. Därför får symtom som problem att fokusera och ha svårt att vara stilla en längre stund en neuropsykiatrisk diagnos och läkemedel ges istället för terapi.

Det är ingen sjukdom

ADHD är en kriteriediagnos, det vill säga att en individ uppvisar en serie beteenden som faller inom ramen för det man bestämt ska innebära en diagnos. ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) innebär att en individ är överaktiv och har svårigheter att lyssna och samarbeta. ADHD är alltså inte en sjukdom, utan symtom som passar in i en bild, ett kriterium.

Unghundar är av naturen mycket aktiva

Skulle man använda denna diagnos på hundar skulle de allra flesta unghundar falla inom ramen för ADHD. De är av självfallet mycket aktiva och har problem att lyssna, men det är helt naturligt. Det är bland annat en orsak till att hundägare går kurs i lydnad. Man vill att de ska lugna sig genom att man lär sig bestämma mer över dem. Det är också därför unghundar ofta disciplineras och till och med straffas av sina ägare.

 Stimulans istället för disciplin

Använder man en neuropsykiatrisk diagnos så låter det som om det är ett mentalt fel på den unga hunden. Det är ett medicinskt sätt att betrakta normala beteenden – tråkigt nog. I USA skrivs ofta läkemedel ut för att lugna aktiva hundar – istället för att aktivera dem fysiskt och mentalt.

I min värld är "hårda tag" för att lugna överaktiva unghundar en dålig strategi, därför förespråkar jag att man istället stimulerar och aktiverar hunden mentala uppgifter. Har själv gjort det och även lärt ut på kurser med mycket goda resultat.

Många hundägare vill göra det enkelt och bekvämt för sig. Förr använde man dominans och disciplin för att göra en hund passiv. För att åstadkomma detsamma har man idag börjat använda läkemedel för diverse tveksamma diagnoser. Något som också tyvärr kommer mer och mer är att man kastrerar hanhunden för att den ska bli lugnare. Därmed riskerar man en mängd biverkingar som i vissa fall kan vara svåra.

Varken disciplin, medicin eller kastration är rätt mot hunden!

Det är inget fel att en hund är aktiv! Det är bara naturligt och ingår i strategin för överlevnad för vilt levande djur. Alltför många gillar inte att en hund är överenergisk och vill att den ska lugna sig så de slipper att ha besvär.

Undvik luddiga diagnoser som ADHD

Jag har aldrig någonsin sett ett enda fall av tusentals hyperaktiva hundar där psykiatriska diagnoser har varit befogade. Vi borde absolut undvika en så luddig diagnos som ADHD på en hund, eftersom vi då riskerar att man förr eller senare kommer att betrakta ett naturligt beteende som något sjukligt och fel. Gör man det så vänder man sig automatiskt till medicinerna i stället för att ta hjälp av beteendespecialister.

Det finns en kategori med överaktiva hundar som är svåra att nå med bara fysisk och mental stimulans och det gäller särskilt ett par raser. Dessa hundar har blivit lugnare när de fått tillskott av B-vitaminer. I några fall har de visat tecken på svårighet att ta upp B-vitamin och har alltså haft brist på detta.

Aktivera hunden både inomhus och utomhus

När man pratar med hundägare som har hyperaktiva hundar, som inte lyssnar som de önskar, så säger de allra flesta att problemen mest förekommer utomhus. Hemma är hunden "så fin", vilket betyder att den är lugn, kopplar av och sover mest. Det i sin tur innebär att hunden inomhus samlar energi under vilan och när den kommer ut så har den så mycket iver och överskottsenergi att den upplevs som problematisk. För att råda bot mot detta ska man aktivera hunden mentalt både utomhus och inomhus. Det är enkelt och tar bara några minuter att gömma pyttesmå godisbitar runtomkring i hemmet och att ”ladda” askar och burkar med lite smågodis och sedan låta hunden få lösa problemet med att få fram den lilla godbiten utan att man hjälper till. Naturligtvis ska man också se till att hunden alltid får ordentligt med fysisk motion under promenaderna.

   Anders Hallgren

 

Anti-skällhalsband är djurplågeri!

Publicerad 2018-02-05 17:04:00 i Allmänt,

Anti-skällhalsband är djurplågeri!

Hundaffärer, bland andra Arken Zoo, har börjat sälja ett "anti-skällhalsband" som sprutar citronvätska i ansiktet på hunden när den skäller. Detta är en variant av de el-halsband som ger en hund en smärtsam stöt när den skäller, men det här anti-skällhalsbandet är lika plågsamt för hunden och borde därför snarast förbjudas.

Nu ber jag dig som läser detta att gå in i affärer som saluför dessa halsband och tala om vad du tycker och be dem framföra dina synpunkter till deras kundtjänst och styrelse. Sprid gärna också detta till alla du känner på sociala media. Med lite tryck ska vi nog kunna få bort denna form av plågsam och symtomdämpande "träning" av hundar.

2016 gjorde jag ett försök att få Arken Zoo-kedjan att ta bort anti-skällhalsbanden ur sortimentet. Det lyckades inte. Här nedan kan du läsa min brevväxling med Arken Zoo.

Brev till Arken Zoo den 25 oktober 2016

Hej,

Det var med stor förvåning jag såg att ni säljer ett halsband som ska få hundar att inte skälla. Det är verkligen att utmana djurskyddsbestämmelserna. Det utgör ju en straffbaserad träning som enbart är symtomdämpande och tar noll hänsyn till orsakerna till varför en hund skäller. Vanliga orsaker bakom skällande är:

  • Understimulering, d v s en hund som får för lite aktivitet och vilar för många timmar per dygn
  • Överstimulering, d v s en hund som får hetsleka, t ex jaga pinnar och bollar, för ofta och på så sätt driver upp stresshormonsproduktionen
  • Smärta. Det är vanligt att hundar upplever smärta. 60% av en normalpopulation hundar har något fel i ryggen (Hallgren, Ryggproblem hos hund). Hundar kommer snabbt underfund med att smärtan dämpas när de stressar upp, t ex genom att skälla.
  • Ensamhet. Folk som låter sina hundar vara ensamma för lång tid per dag får ofta hundar som skäller. Som flockdjur är det onaturligt för hundar att vara ensamma längre stunder och skällandet är då ett av symtomen som kan uppstå.
  • Det är också vanligt att hundar skäller för att vakta och varna. Det är en helt naturlig instinkt som är beroende på ras. Som hundägare förstärker och förvärrar man detta skällande genom att höja rösten och straffa.
  • Många hundar skäller för att de vill hälsa på en annan hund eller en person. Det är glädjeskall och ska naturligtvis inte stoppas med sådana metoder som halsband som medför obehag.

Genom att hindra en hund att kommunicera på ett naturligt sätt, göra den rädd för att skälla, riskerar man att det medför inlärd hjälplöshet, något som i stort liknar depression.

Normalt botar man skällande på några dagar med ökade fysiska och mentala aktiviteter och genom att sluta hetsleka, om det sker för ofta. Givetvis botas skällande om en hund slipper eventuell smärta.

Vaktande och varnande skall påverkar man enkelt genom att ta det lugnt vid dörren och att låta gäster ge hunden en godsak.

Det finns alltså djurvänliga och enkla alternativ till symtomdämpande straffmetoder. Genom att i stället propagera för aktiveringsleksaker och knyta till er utbildad hundpsykologisk expertis skulle ni förhindra att ert rykte påverkas negativt.

Jag ber er alltså, för hundarnas skull och för er egen att ni utan dröjsmål tar bort onödiga och psykologiskt plågsamma varor ur ert sortiment.

Högaktningsfullt.

Anders Hallgren, Hundpsykolog

www.andershallgren.se

------------------------------------------------------------

Svar från Arken Zoo den 1 november 2016:

Hej Anders,

Jag har tagit detta vidare till vårt sortimentsteam och svaret jag fick är:  Självklart har du rätt i att det bästa egentligen hade varit att bota anledningen genom aktiv träning, men vi är en kommersiell aktör som har efterfrågan från våra kunder på denna sorts produkt.

Det vi kan bära med oss är att denna sorts produkt kanske inte lämpar sig så bra i marknadsföring, utan bakom låsta dörrar i ett glasskåp i butik, där den ändå kan erbjudas som ett alternativ till den kund som aktivt efterfrågar den, samt att butikspersonalen informerar kunden om produkten.

Vänlig hälsning / Kind regards

Christel Roemmelt

Customer Support, Arken Zoo

Företagsvägen 11, 227 61 LUND

010-4906255

kundtjanst@arkenzoo.se

www.arkenzoo.se

------------------------------------------------------------

Svarsbrev till Arken Zoo den 4 november 2016

Hej,

Jag beklagar ert ställningstagande, eftersom det är ojuste mot hundarna. Det räcker inte med att sätta "anti-skällhalsbandet" i låsta glasskåp - ni tillhandahåller det ju ändå. Ni går dessutom ut med att:

"Vi sätter djuret i centrum och erbjuder därför produkter och service som vägleder...".

Det här påståendet är alltså missvisande och borde därför tas bort.

Försäljningen av artiklar som är negativa för djur kommer dessutom inte att vara till gagn för er som kommersiellt företag. Jag avser att skriva på min blogg om detta och det brukar få en stor spridning i sociala media.

Varför inte visa att ni står för devisen ni går ut med och verkligen sätta djuren i centrum genom att bara sälja vettiga artiklar. Då får ni djurskyddet, hundtränare, hundpsykologer och andra på er sida och blir rekommenderade av dessa. Det vore en betydligt bättre strategi rent kommersiellt.

Vänligen,

Anders Hallgren

Hundpsykolog

------------------------------------------------------------

 

"Mentaltest av hund - Uppfattningar och missuppfattningar" NY BOK!

Publicerad 2017-12-08 17:15:00 i Allmänt,

NY BOK AV ANDERS HALLGREN - släpps den 13 december!

MENTALTEST AV HUND - Uppfattningar och missuppfattningar

Här presenteras en vetenskaplig och kritisk analys av de mentaltester och mentalbeskrivningar som genomförs idag. Boken är delvis är baserad på Anders Hallgrens forskningsmaterial i avhandlingen inför psykologexamen.

På 1930-talet i USA började intresset för att kartlägga hundars mentala förmågor.
 I Sverige har man sedan 1950-talet försökt få fram tester för att visa hundars egenskaper, dels som ett verktyg i avelsarbetet och dels som en motvikt till exteriör- bedömningar på hundutställningar. Idag finns flera varianter på mentaltester, även om de i grunden är lika eftersom alla baseras på att utsätta hundarna för psykiskt utmanande situationer. Det anordnas mentaltester över hela landet där enskilda och rasklubbar uppmanas att testa sina hundar.

Tilltron till mentaltester och mentalbeskrivningar är stor, trots att testerna inte ger så mycket information om hundarna som man vill tro.
 Valpar efter hundar som har blivit mentaltestade med goda resultat fungerar inte bättre än andra hundar.
 Testerna mäter i stort sett bara hundens stresstolerans.
 Ärftliga egenskaper kan inte avslöjas på enskilda individer. Testresultaten visar mest av allt hur hundarna sköts i sina hemmiljöer.

Det är viktigt både för hundägare och hundar med en öppen dialog och fortsatt kritisk granskning av mentaltester och mentalbeskrivningar. I boken presenteras dessutom ett enkelt och mer ekonomiskt alternativ till mentaltester. 

 

 Finns att köpa via nätbokhandlare.
 
 

Om

Min profilbild

Anders Hallgren

Hundpsykolog, psykolog, fil. lic. Anders Hallgren anses vara världens första hundpsykolog. Han har vigt sitt liv åt att hjälpa problemhundar. Hans koncept var banbrytande. De innovativa, mjuka och positiva träningsmetoderna som han en gång introducerade används nu över hela världen. Att hundar behöver mental aktivering var en viktig milsten redan på 1970-talet. Hallgren har skrivit 31 böcker om hundars problem, träning och beteende. Böckerna har översatts och givits ut i många länder. Han är en eftersökt föreläsare och lärare i hundpsykologi. Läs mer om föreläsningar och beställ böcker via hemsidans länk. *** OBS! På grund av tidsbrist kan Anders Hallgren kanske inte alltid svara på kommentarer eller frågor om hundproblem. Han hänvisar istället till hundutbildningsgruppens hundpsykologer, som kan referera till en hundpsykolog närmast din ort. Se www.hundutbildningsgruppen.se PS. GLÖM INTE ATT UPPGE DIN MEJLADRESS NÄR DU LÄMNAR EN KOMMENTAR PÅ ETT BLOGGINLÄGG. Ibland väljer Anders att svara dig privat, och det går inte utan en mejladress.

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela